create your own web page for free

Qui som?

Qui som?

L'Assemblea Nacional de Joves Independentites (ANJI) som els joves de l'ANC. Treballem des de la societat civil organitzada per aconseguir la llibertat dels Països Catalans i així construir una societat democràtica, igualitària, justa, sostenible, econòmicament rica i culturalment diversa.

Objectiu

L’objectiu de l’ANJI és obtenir una majoria social que ens porti directament cap a la independència. Per aconseguir-ho, hem d’estendre el missatge mitjançant la creació de nuclis arreu del territori català que difonguin i expliquin des de l’òptica dels joves el per què necessitem una República Catalana.

Què és l'ANC?

L’ANC és una entitat sense ànim de lucre sorgida del poble, transversal i aglutinadora. Pretén unificar tot el poble català sota l’estendard de la lluita que ens uneix: la independència, essent aquest l’únic i final objectiu, sempre tenint present la defensa de la igualtat i la justícia social.

Reglament Intern

Argumentari Polític

Constatem:

  1. Que, després de més de trenta anys, el model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre les nostres expectatives d’autogovern. Aquest fracàs s’ha esdevingut, entre d’altres raons, perquè no ha estat un model fonamentat en el respecte a la realitat plurinacional i plurilingüística, i perquè ha creat estructures socials, culturals, administratives i econòmiques ineficients i contràries al desenvolupament de la nació catalana.
  2. Que, en concret, l’Estat espanyol i francès no donen suport als habitants dels Països Catalans i perjudiquen notòriament les seves possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social que la capacitat productiva i intel·lectual del país permetria, disminuint i limitant conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i social.
  3. Que aquesta situació, definitivament aclarida, des de l’òptica espanyola, per la sentència del Tribunal Constitucional espanyol del 28 de juny de 2010, només porta, vista des de Catalunya, a dues sortides: la definitiva integració en un projecte de construcció d’una nació espanyola que, sota la falsa aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i homogeneïtzadors castellans que sempre l’han caracteritzada, o l’inici d’un procés d’independència que ens porti a la constitució d'una República Catalana.
  4. Que dins la societat civil de Catalunya s’ha generat un ampli moviment de rebuig a l’actual procés de destrucció econòmica i de genocidi cultural, que s’ha manifestat reiteradament en forma de declaracions, opinions, manifestacions massives, acords municipals de rebuig de la Constitució espanyola i altres actuacions.
  5. Que l’opinió pública catalana reconeix Catalunya com una nació i es manifesta majoritàriament favorable a l'exercici del dret d'autodeterminació. A més, el poble català s'ha mostrat clarament insatisfet amb el grau d’autonomia i de capacitat de decisió de què gaudeix.
  6. Que l'1 i 3 d'octubre de 2017, el poble de Catalunya va expressar de forma clara i contundent que no volia deixar en mans de ningú altre la decisió sobre el seu futur. El Referèndum del primer d'octubre va ser una fita històrica en què Catalunya va demostrar el seu compromís amb la democràcia i la no violència com a vies irrenunciables per a l'emancipació nacional.

Adreça

Carrer de la Marina, 315
08025 Barcelona


Contacte

Email: joves@assemblea.cat

Links

ANC